Mezi podlahářské práce kromě pokládání koberců patří zejména pokládání podlah. Stejně jako u koberců platí, že správná funkce podlahy a její životnost je zásadně závislá nejen na kvalitě materiálu podlahy, ale zejména na způsobu její pokládky a na dodržení správného technologického postupu doporučovaného výrobcem podlahy.

Pokládání podlah – specializace našeho podlahářství

pokládka podlahAčkoli webové stránky www.pokladani-kobercu.cz nabízejí především službu pokládka koberců, naši podlaháři nabízejí veškeré podlahářské práce. Hlavní službou našeho podlahářství jsou podlahářské služby zaměřené na pokládání podlah. Provádíme pokládku podlah všech druhů a technologií, včetně souvisejících doprovodných služeb :

U dřevěných lamelových podlah, parketových podlah a podlah z dřevěného masívu je možné využít služby renovace podlahy – ekonomicky zajímavá obnova původního vzhledu dřevěné podlahy nebo parketové podlahy jejím zbroušením, opravou poškozených míst a náhradou vadných podlahových dílců.

Kontaktujte naše podlaháře - pokládání podlah


Proč využít pro pokládání podlahy služeb podlahářství

Odborná pokládka podlahy

Podlahářské řemeslo odborně provozují specializovaní řemeslníci, vyučení ve 3-letém učebním oboru podlahář. Než se ovšem z čerstvě vyučeného podlaháře stane samostatně kvalitně pracující odborník, potřebuje na to obvykle nejméně 3 roky další praxe, kdy je veden zkušeným starším podlahářem s praxí. Teprve poté má nejen dostatečné kvalifikační předpoklady, ale také dostatek praktických zkušeností k tomu, aby mohl samostatně vést zakázky na pokládky podlah a pokládání koberců.

Proto je zarážející, kolik lidí bez patřičné kvalifikace a zkušeností zakoupí kvalitní podlahy v ceně několika desítek tisíc korun a pak se pustí do jejich pokládky svépomocí. Z naší podlahářské praxe známe mnoho případů, které jsou spíše pravidlem, kdy takto amatérsky položené podlahy vykazují mnoho nežádoucích vlastností a vad, které brání jejích používání k zamýšlenému účelu. Nezřídka pak končí takto provedená práce povoláním odborného podlaháře, kterému nezbývá nic jiného, než chybně položenou podlahu rozebrat, částečně doplnit nově dokoupenými díly a provést její správnou pokládku. Tímto zákazník dosáhne zcela opačného efektu, kdy ve snaze ušetřit na práci odborníka zaplatí materiál a práci nakonec dvakrát.

Naši podlaháři provádějí pokládky podlah v celé ČR

Podlaháři Ekomplex mají zastoupení ve všech větších městech České republiky. Proto doporučujeme Váš záměr na pořízení a pokládku nové podlahy zkonzultovat zdarma s naším odborným podlahářem, který Vám nejen sdělí svůj názor na Vámi vyhlédnutou podlahu, vycházející z letitých zkušeností a podlahářské praxe. Navíc můžete využít standardní služby, kdy Vám naši podlaháři zdarma a nezávazně provedou změření místností pro pokládku podlah, zjistí stav stávajících podlah a jejich podkladu a provedou Vám kalkulaci prací, potřebných pro odbornou pokládku Vaší podlahy.

Pokládka podlahy na 3 kroky

Služba pokládka podlahy zahrnuje :

  1. Konzultaci záměru zákazníka a vhodnosti zamýšlené podlahy pro konkrétní místo a způsob použití – ZDARMA
  2. Změření místností určených k pokládce podlahy – ZDARMA
  3. Zjištění stavu stávající podlahy a jejího podkladu a posouzení alternativ řešení podlahy – ZDARMA
  4. Vypracování nezávazné nabídky na podlahářské práce vedoucí k realizaci zamýšlené podlahy – ZDARMA
  5. Uzavření smlouvy o dílo na dohodnuté podlahářské práce a případně i dodání podlahových materiálů – akceptuje-li zákazník nabídku
  6. Demontáž stávajících podlah a jejich ekologickou likvidaci
  7. Úpravu podkladu pod podlahy pro zajištění správné funkce budoucích podlah
  8. Dovoz nové podlahy od prodejce, kterého si zákazník vybral, případně z vlastního sortimentu podlahářství
  9. Odbornou pokládku nových podlah včetně instalace lišt a přechodových prvků
  10. Úklid místností a předání nových podlah zákazníkovi

Kontaktujte naše podlaháře - pokládání podlah


Vyberte si Vaše nejbližší podlahářství pro pokládku podlahy

Naše podlahářství nabízející pokládání podlah v České republice