Podlaháři Ekomplex jsou vybraní odborníci podlahářských oborů, sdružení v národním řemeslnickém cechu EKOMPLEX. Jedná se o spotřebitelsky zaměřený systém centrálně koordinovaných řemeslníků a podlahářských firem, které prošly náročným sítem výběru z hlediska kvality a dobrých referencí.

 

Na naše podlaháře klademe nejvyšší nároky

Naši odborníci – podlaháři v oborech prodej podlah a pokládání podlah, renovace podlahpokládání koberců a podlahových krytin jsou do řemeslnického cechu EKOMPLEX vybíráni podle přísných kritérií, důležitých především pro zákazníky :

 1. Dobré reference od zákazníků – ptáme se našich zákazníků, se kterými podlaháři mají dobré zkušenosti
 2. Dobré reference od podlahářských firem – jen opravdu vyhlášený odborník v oboru si zaslouží doporučení od svých konkurentů
 3. Kvalifikační předpoklady – členem může být jedině řemeslník s platným osvědčením o získaném vzdělání v oboru podlahář
 4. Dostatek zkušeností – podmínkou je minimálně 5 let zkušeností s provozováním podlahářské praxe
 5. Příjemné vystupování – vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 6. Ochota k řešení problémů – samozřejmý konstruktivní přístup podlaháře, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 7. Dodržování dohod a cen – písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro našeho podlaháře prvořadé
 8. Úcta k dodržování zákonů – náš podlahář musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
 9. Kvalita práce – naši podlaháři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi 
 10. Kvalita materiálu – přísný důraz na používání jen kvalitních a vysokojakostních materiálů a jejich doporučených kombinací a aplikací

 

Jak se stává podlahář členem cechu Ekomplex

 1. Vyhledáváme, prověřujeme a vybíráme kvalitní řemesníky a řemeslnické firmy pro účast v cechu EKOMPLEX podle výše uvedených kritérií
 2. Každý náš podlahář prochází prověřovacím zkušebním obdobím z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění podlahářských prací a plnění výše uvedených kritérií.
 3. Projde-li podlahář úspěšně zkušebním obdobím uzavřeme s ním smlouvu a přidělíme mu region, v němž bude obsluhovat zákazníky
 4. V přiděleném regionu aktivně sháníme pro našeho odborníka práci – poptávky na zakázky z oboru podlahářských prací
 5. Dodržujeme zásadu, že členové cechu EKOMPLEX si nesmějí na trhu konkurovat – jedna zakázka je vždy přidělena jednomu členovi cechu
 6. Zajišťujeme takto práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů podlahy – podlahové krytiny v celé České republice.
 7. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich podlahářů. 
 8. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 9. Naši podlaháři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 10. Trvalý pokles cen podlahářských prací – vedeme naše podlahářy k neustálému zefektivňování pracovních postupů, čímž nejen držíme krok s trendy v oboru, ale zároveň přispíváme k trvalému poklesu cen podlahářských prací.
 11. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 12. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Děkujeme Vám a věříme, že se stanete našimi dalšími spokojenými zákazníky a podělíte se s námi o Vaši zkušenost s našimi podlaháři.

Vedení projektu Podlaháři Ekomplex